Pressmeddelanden

 • 2022-05-10 16:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") offentliggör års- och koncernredovisning för verksamhetsåret 2021, inklusive revisionsberättelse. Årsredovisning är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.euroafricadigitalventures.com

 • 2022-05-03 15:00 Regulatorisk

  Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2022 kl. 15.00 på adressen Luntmakargatan 66, 11351 Stockholm

 • 2022-04-27 13:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har ingått ett par strategiska avtal att leverera annonsering på plattformen för ett av Tanzanias största spelbolag och för ett betallösningsföretag. Dessa två affärer är värda 13,5 KUSD under 1-2 månader och är en pilot som kan leda till längre annonseringsavtal

 • 2022-03-16 15:38 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") har idag genomfört en riktad nyemission till Babasell AB ("Babasell") som ersättning enligt det överlåtelseavtal avseende teknologin bakom Babasells plattform som offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 november 2021. Nyemission till Babasell omfattar 478 927 aktier. Emissionslikviden, som erläggs genom kvittning, uppgår till cirka 2,5 MSEK.

 • 2022-02-24 08:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") redovisar en ökning av försäljningen med 29% för fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. För helåret 2021 ökar försäljningen med 10% jämfört med 2020

 • 2022-02-22 10:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana är Tanzanias största online marknadsplats - låt vara produkter eller tjänster. Sedan starten och nu med förvärvet av konkurrenten Zoomtanzania besöks sajterna av flera miljoner tanzanier årligen. För att vara i framkant och ta vara på landets ekonomiska tillväxt inom online marknadsplatser kommer flera tjänster att lanseras men först ut är integrering av Uber för att göra det möjligt att boka resor genom Kupatana appen Det blir den första kompletta Native Uber API integrationen för en marknadsplats i Tanzania och ett första steg i vår strategi att bli en framtida super-app.

 • 2022-02-21 16:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag publicerat den nya generationens plattform och inväntar godkännande av IOS och Android apparna som är under "app review". Under 2021 har Kupatanas unika användare ökat organiskt med över 200% och annonsinflödet har ökat med mer än 100%. Bolaget cementerar sin marknadsdominans på en marknad med 65 miljoner innevånare och där internetpenetrationen har ökat till 45% med över 30 miljoner användare.

 • 2022-02-04 08:50 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") offentliggjorde i november 2021 att Bolaget ingått avtal med SaaS-bolaget Careplatform Sweden AB ("Careplatform") om att starta ett joint-venture bolag ("JV-bolaget"). Bolaget har nu beslutat att med omedelbar verkan avsluta samarbetet mot bakgrund av att parterna inte är överens om villkoren för samarbetet.

 • 2021-12-09 15:01 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica Digital Ventures eller Bolaget") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") har idag tecknat ett avtal med mäklarkedjan Properties & Partners att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för automatisk mikromarknadsföring i sociala medier av listade bostadsobjekt.

 • 2021-11-25 08:45 Regulatorisk

  Tredje kvartalet (juli - september 2021)

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,5 MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -2,4 MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till -3,7 MSEK

  Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,37 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

  Första nio månaderna (januari - september 2021)

  Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 16,5 MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för de första nio månaderna uppgick till -5,7 MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för de första nio månaderna uppgick till -8,7 MSEK

  Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -1,12 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

  Väsentliga händelser under perioden

  Social Media Lab ökade omsättning med drygt 12% jämfört med tredje kvartalet 2020. Resultatet påverkades pga ökade lönekostnader när permitteringsstödet avslutats.

  Kupatana fortsätter att öka annonser/trafik enligt plan

  Bolaget skrev avsiktsförklaring med Ringier One Africa Media Ltd om att förvärva tillgångarna till Zoomtanzania som är Kupatanas största konkurrent på marknaden i Tanzania

  Bolaget skrev avtal med ett utvecklingsbolag i Östeuropa som möjliggör ett högre tempo samt mer

  kostnadseffektiv utveckling. Bolagets CTO leder, beställer och kvalitetssäkrar arbetet

  Bolaget planerar att lansera Social Content till en global marknad under Q1 2022 och vara möjlig att prenumerera via betalkort.

  ClearOn projektet gick live med en testkampanj för Dafgårds med ett positivt resultat

  I takt med att Social Media Lab får in flera kunder får Bolaget flera licenskunder till Social Content

  Bolaget arbetar aktivt för att identifiera och genomföra ytterligare strategiska förvärv som stärker Bolagets

  rörelse och tillväxttakt

  Goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till ca 1,2 MSEK

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

  Social Media Lab har en ökad aktivitet bland befintliga kunder samt har fått in flera stora kunder. Tillväxten är god och fjärde kvartalet ser ut att bli årets starkaste i tillväxt jämfört med föregående år men också årets bästa kvartal.

  Bolaget har omvandlat avsiktsförklaringen till ett förvärvsavtal för tillgångarna till Zoomtanzania vilket ger Kupatana en tydlig marknadsdominans.

  Bolaget har förvärvat den andra generationens plattform som inkluderar e-handelslösningar. Den nya plattformen möjliggör en mycket högre tillväxttakt både i användare och intäkter.

  Kupatana har gjort en nyckelrekrytering för positionen "Head of classifieds och e-commerce" med placering i Östafrika. Med tio års erfarenhet från bla Avito, Jumia och Rocket Internet kommer organisationen i Tanzania utökas i samband med Zoomtanzania- och plattformsförvärven samt expansion till Kenya.

  Bolaget har skrivit ett partnerskapsavtal med Swahili Digital som kommer att arbeta med Kupatana och Zoomtanzanias lansering

  Bolaget har skrivit avtal med Careplatform Sweden AB att starta ett Joint venture-bolag för digital vård i Afrika. Euroafrica har initialt 51% och Careplatform 49% av aktierna i det nybildade bolaget. Euroafrica investerar 2 MSEK i det gemensamma bolaget och Careplatform lägger in hela sin plattform och know-how.

  Testkampanjen med Dafgårds och ClearOn föll bra ut. ClearOn har påbörjat marknadsföring och försäljning till sina kunder där Social Content har fått ytterligare kunder.

  Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 11 MSEK innan finansiella- och juridiska omkostnader för att möjliggöra ovan investeringar och en aggressivare tillväxt. Bolaget emitterar 1 981 980 miljoner nya aktier.

 • 2022-05-10 16:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") offentliggör års- och koncernredovisning för verksamhetsåret 2021, inklusive revisionsberättelse. Årsredovisning är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.euroafricadigitalventures.com

 • 2022-05-03 15:00 Regulatorisk

  Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2022 kl. 15.00 på adressen Luntmakargatan 66, 11351 Stockholm

 • 2022-04-27 13:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har ingått ett par strategiska avtal att leverera annonsering på plattformen för ett av Tanzanias största spelbolag och för ett betallösningsföretag. Dessa två affärer är värda 13,5 KUSD under 1-2 månader och är en pilot som kan leda till längre annonseringsavtal

 • 2022-03-16 15:38 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") har idag genomfört en riktad nyemission till Babasell AB ("Babasell") som ersättning enligt det överlåtelseavtal avseende teknologin bakom Babasells plattform som offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 november 2021. Nyemission till Babasell omfattar 478 927 aktier. Emissionslikviden, som erläggs genom kvittning, uppgår till cirka 2,5 MSEK.

 • 2022-02-24 08:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") redovisar en ökning av försäljningen med 29% för fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. För helåret 2021 ökar försäljningen med 10% jämfört med 2020

 • 2022-02-22 10:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana är Tanzanias största online marknadsplats - låt vara produkter eller tjänster. Sedan starten och nu med förvärvet av konkurrenten Zoomtanzania besöks sajterna av flera miljoner tanzanier årligen. För att vara i framkant och ta vara på landets ekonomiska tillväxt inom online marknadsplatser kommer flera tjänster att lanseras men först ut är integrering av Uber för att göra det möjligt att boka resor genom Kupatana appen Det blir den första kompletta Native Uber API integrationen för en marknadsplats i Tanzania och ett första steg i vår strategi att bli en framtida super-app.

 • 2022-02-21 16:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag publicerat den nya generationens plattform och inväntar godkännande av IOS och Android apparna som är under "app review". Under 2021 har Kupatanas unika användare ökat organiskt med över 200% och annonsinflödet har ökat med mer än 100%. Bolaget cementerar sin marknadsdominans på en marknad med 65 miljoner innevånare och där internetpenetrationen har ökat till 45% med över 30 miljoner användare.

 • 2022-02-04 08:50 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") offentliggjorde i november 2021 att Bolaget ingått avtal med SaaS-bolaget Careplatform Sweden AB ("Careplatform") om att starta ett joint-venture bolag ("JV-bolaget"). Bolaget har nu beslutat att med omedelbar verkan avsluta samarbetet mot bakgrund av att parterna inte är överens om villkoren för samarbetet.

 • 2021-12-09 15:01 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica Digital Ventures eller Bolaget") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") har idag tecknat ett avtal med mäklarkedjan Properties & Partners att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för automatisk mikromarknadsföring i sociala medier av listade bostadsobjekt.

 • 2021-11-25 08:45 Regulatorisk

  Tredje kvartalet (juli - september 2021)

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,5 MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -2,4 MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till -3,7 MSEK

  Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,37 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

  Första nio månaderna (januari - september 2021)

  Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 16,5 MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för de första nio månaderna uppgick till -5,7 MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för de första nio månaderna uppgick till -8,7 MSEK

  Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -1,12 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

  Väsentliga händelser under perioden

  Social Media Lab ökade omsättning med drygt 12% jämfört med tredje kvartalet 2020. Resultatet påverkades pga ökade lönekostnader när permitteringsstödet avslutats.

  Kupatana fortsätter att öka annonser/trafik enligt plan

  Bolaget skrev avsiktsförklaring med Ringier One Africa Media Ltd om att förvärva tillgångarna till Zoomtanzania som är Kupatanas största konkurrent på marknaden i Tanzania

  Bolaget skrev avtal med ett utvecklingsbolag i Östeuropa som möjliggör ett högre tempo samt mer

  kostnadseffektiv utveckling. Bolagets CTO leder, beställer och kvalitetssäkrar arbetet

  Bolaget planerar att lansera Social Content till en global marknad under Q1 2022 och vara möjlig att prenumerera via betalkort.

  ClearOn projektet gick live med en testkampanj för Dafgårds med ett positivt resultat

  I takt med att Social Media Lab får in flera kunder får Bolaget flera licenskunder till Social Content

  Bolaget arbetar aktivt för att identifiera och genomföra ytterligare strategiska förvärv som stärker Bolagets

  rörelse och tillväxttakt

  Goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till ca 1,2 MSEK

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

  Social Media Lab har en ökad aktivitet bland befintliga kunder samt har fått in flera stora kunder. Tillväxten är god och fjärde kvartalet ser ut att bli årets starkaste i tillväxt jämfört med föregående år men också årets bästa kvartal.

  Bolaget har omvandlat avsiktsförklaringen till ett förvärvsavtal för tillgångarna till Zoomtanzania vilket ger Kupatana en tydlig marknadsdominans.

  Bolaget har förvärvat den andra generationens plattform som inkluderar e-handelslösningar. Den nya plattformen möjliggör en mycket högre tillväxttakt både i användare och intäkter.

  Kupatana har gjort en nyckelrekrytering för positionen "Head of classifieds och e-commerce" med placering i Östafrika. Med tio års erfarenhet från bla Avito, Jumia och Rocket Internet kommer organisationen i Tanzania utökas i samband med Zoomtanzania- och plattformsförvärven samt expansion till Kenya.

  Bolaget har skrivit ett partnerskapsavtal med Swahili Digital som kommer att arbeta med Kupatana och Zoomtanzanias lansering

  Bolaget har skrivit avtal med Careplatform Sweden AB att starta ett Joint venture-bolag för digital vård i Afrika. Euroafrica har initialt 51% och Careplatform 49% av aktierna i det nybildade bolaget. Euroafrica investerar 2 MSEK i det gemensamma bolaget och Careplatform lägger in hela sin plattform och know-how.

  Testkampanjen med Dafgårds och ClearOn föll bra ut. ClearOn har påbörjat marknadsföring och försäljning till sina kunder där Social Content har fått ytterligare kunder.

  Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 11 MSEK innan finansiella- och juridiska omkostnader för att möjliggöra ovan investeringar och en aggressivare tillväxt. Bolaget emitterar 1 981 980 miljoner nya aktier.

Scroll to top