Social Content

SOFTWARE-AS-A-SERVICE Teknisk plattform för att effektivisera digital marknadsföring
SocialContent.se
SocialContent.se är ett marknadsförings- och hanteringsverktyg för digitala medier.
Plattformen är en så kallad SaaS plattform (Software As a Service).

Företag får genom plattformen hantera hela eller utvalda delar av sin digitala marknadsföring. Tjänsterna som Socialcontent.se tillhandahåller är projektledning, innehållsskapande, publicering, optimering av kampanjer samt rapportering.

SocialContent.se bygger på en AI-teknik som tillåter kunder att i realtid följa och analysera sina kampanjer. Tack vare tekniken kan verktyget även tillgodose kunden med insikter och rekommendationer, vilket ger möjlighet till att snabbt korrigera en kampanj för att få ett bättre resultat.

SocialContent.se ger alla som är involverade i företagets digitala närvaro en transparent nulägesbild och möjliggör för användare att korrigera och godkänna och optimera kampanjer. På så vis kan verktyget korta ned ledtider och spara företag dyrbar tid.

Plattformen förenklar dessutom arbetet vid digitala marknadsföringskampanjer där flera personer är involverade både från interna avdelningar och externa byråer. All kommunikation sköts, sparas och hanteras i plattformen. Användare kan få olika rättigheter/roller tilldelade sig för att förenkla processer.

Plattformen är idag via API uppkopplat till bland annat Facebook, Google och LinkedIn, vilket möjliggör för kunder att placera sina kampanjer på alla eller utvalda kanaler.

Historien bakom SocialContent.se

Som digital byrå, har Social Media Lab i över ett decennium, tagit del av marknadschefers och byråers utmaningar kring hantering av den digitala utvecklingen.Utmaningen i att många kockar ska vara involverade, det ska gå snabbt, man ska synas i flera kanaler samtidigt, de kampanjer som ligger live måste enkelt och i realtid kunna korrigeras och data ska ackumuleras och sammanställas på ett tydligt sätt via olika kanaler och mätpunkter.

Den ena byrån ska producera vad den andra byrån ska publicera och som i slutändan företagets marknadschef ska godkänna. Detta är dels tidsförödande och resulterar ofta i att något mail ”försvinner” eller inte hinner hanteras av rätt person i rätt tid.

Som lösning på detta problem utvecklade Social Media Lab, med hjälp av feedback och önskemål från byråer och marknadschefer, verktyget Socialcontent.se.

Läs mer på Socialcontent.se

By the numbers

10 000

Publicerade inlägg

12 000

Annonskampanjer

260

Användare

50 000 000

Mediaomsättning
Scroll to top