Peter Hjorth

  • MBA Handelshögskolan i Stockholm
  • Medgrundare Kupatana
  • VD Bluelake Mineral AB
  • Stor erfarenhet av affärsutveckling i Östafrika inom digitala satsningar och gruvdrift
  • Medgrundare och ledande positioner i flera noterade bolag inklusive Kilimanjaro Gold (Tanzania)

Innehav i Euroafrica: [209 741] aktier (eget och/eller närståendes innehav).

Oberoende: Oberoende i förhållande till företaget sitter inte i ledande position.

Scroll to top