Aktieägare

Av tabellen nedan framgår, såvitt Bolaget känner till, de 10 största aktieägarna i Euroafrica per den 31 december 2023, inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för denna analys.

AktieägareInnehav %
Skandnet Group AB*23,28%
Royal Club Management AB*10,01%
Avanza Pension8,25%
FPH Management AB*6,34%
Johan Nordin*3,44%
Andreas Martinsson3,42%
Nordnet Pensionsförsäkring AB1,90%
Tass AB1,21%
Alexander Lonnberg1,18%
Gerhart Friedrich Schritter1,13%
Övriga aktieägare39,84%

* Inkluderar deltagande i den företrädesemission som Euroafrica genomförde under december 2022.
Scroll to top