Aktieägare

Av tabellen nedan framgår, såvitt Bolaget känner till, de 10 största aktieägarna i Euroafrica per den 31 december 2022, inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för denna analys.

AktieägareAktieinnehav Innehav %
Skandnet Group AB*8 094 54225,6%
Royal Club Management AB*3 263 72510,3%
FPH Management AB*1 893 9716,0%
Johan Nordin*2 099 9826,6%
Avanza Pension684 3012,2%
Niya Ventures AB*600 0001,9%
Tass AB440 1801,4%
Babasell AB416 0861,3%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB302 1311,0%
Andreas Martinsson 296 0200,9%
Övriga aktieägare13 586 81442,9%
*Inkluderar deltagande i den företrädesemission som Euroafrica genomförde under december 2022.
Scroll to top