Finansiell Kalender 2023

Bokslutskommuniké för perioden januari – december 202223 februari 2023
Årsredovisning 20229 maj 2023
Delårsrapport för perioden januari – mars 202323 maj 2023
Årsstämma1 juni 2023
Delårsrapport för perioden april – juni 202324 augusti 2023
Delårsrapport för perioden juli – september 202321 november 2023
Bokslutskommuniké för perioden januari – december 202322 februari 2024
Scroll to top