Extra bolagsstämma

Kallelse

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 maj 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm.

Scroll to top