Extra bolagsstämma

Kallelse

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 mars september 2024.

Scroll to top