Företrädesemission 2022

Bakgrund och motiv

Euroafrica Digital Ventures lägger sedan en tid tillbaka stor vikt vid att skapa positivt resultat för dotterbolagen. Moderbolaget har i dagsläget inga egna intäkter utan önskar i framtiden se tillräckligt positiva resultat från dotterbolagen för att över tid gå med vinst. Med en i grunden bevisat lönsam affärsmodell och starka varumärken ser bolaget stora möjligheter för expansion till nya marknader och verksamhetsområden. Under 2023 planeras ett antal projekt i linje med denna strategi, bland annat genom framtagande och lansering av strategiska partnerskap som kräver vissa initiala investeringar.
Nettolikviden från Företrädesemissionen avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

  • Återbetalning av kortfristig lånefinansiering, cirka 38 procent.
  • Investeringar i super-app-koncept och/eller strategiska partnerskap i Kupatana, cirka 20 procent.
  • Rörelsekapital för moderbolaget Euroafrica Digital Ventures, cirka 17 procent.
  • Kapitalisera nystartade SaaS-bolaget Social Content AB, cirka 15 procent.
  • Investering i förstärkt säljorganisationen i Kupatana, cirka 10 procent.
Scroll to top