Bolagsstämma

Kallelse

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB (publ), org. nr 556971-0188 kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2023 kl 15:00 på Skeppsbron 34 i Stockholm.

Fullmakt

Scroll to top