Bolagsstämma

Kallelse

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB (publ), org. nr 556971-0188 kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2022 kl 15:00 på Luntmakargatan 66 i Stockholm.

Fullmakt

Årsredovisning

Scroll to top