Bolagsstämma

Kallelse

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB (publ), org. nr 556971-0188 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 juni 2021.

Fullmakt

Poströstningsformulär

Årsredovisning

Scroll to top