Finansiell kalender 2021

Årsredovisning 202010 maj 2021
Delårsrapport första kvartalet27 maj 2021
Årsstämma10 juni 2021
Delårsrapport andra kvartalet26 augusti 2021
Delårsrapport tredje kvartalet25 november 2021
Bokslutskommuniké24 februari 2022
Scroll to top