Styrelse

Peter Persson

Styrelseordförande sedan 2023, Ledamot 2021-2023
 • IHM Business School
 • Medgrundare Social Media Lab
 • Tidigare Styrelseordförande i Getupdated
 • Grundare  Skandnet Group AB
 • Grundare Repayal (Chargepanel) AB
 • Grundare Kenzan Travel AB

Innehav i Euroafrica: [2 001 072] aktier (eget och/eller närståendes innehav).

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till företaget, utgör en av de större aktieägarna. Sitter inte i ledande position.

Johan Nordin

Ledamot sedan 2023, Ordförande 2022-2023
 • IT Direktör/CIO Extenda Retail AB
 • Tidigare Chief Digital Officer Danske Bank Sverige
 • Grundare och ägare i AgileFirst AB
 • Styrelseledamot i Kate Nordin AB
 • Mångårig erfarenhet som strategisk rådgivare och management konsult, medlem i styrelseakademien

Innehav i Euroafrica: [1 256 412] aktier, [296 584 TO2] (eget och/eller närståendes innehav).

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till företaget, utgör en av de större aktieägarna. Sitter inte i ledande position.

Fredrik Holmström

Styrelseledamot sedan 2021
 • Ekonomistudier Stockholms universitet
 • Medgrundare Social Media Lab
 • Stor erfarenhet inom digital media, marknadsföring och affärsutveckling

Innehav i Euroafrica: [631 325] aktier (eget och/eller närståendes innehav).

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till företaget, utgör en av de större aktieägarna. Sitter inte i ledande position.

Emelie Smidt

Styrelseledamot sedan 2021
 • Grundare Hittabloggen.se
 • Medgrundare Social Media Lab
 • Styrelseledamot Royal Club Development AB (tidigare Radisson Blu Royal Park Hotel)
 • Stor erfarenhet inom digital media, marknadsföring, försäljning och affärsutveckling

Innehav i Euroafrica: [1 087 909] aktier (eget och/eller närståendes innehav).

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till företaget, utgör en av de större aktieägarna. Sitter inte i ledande position.

Scroll to top