Styrelse

Johan Nordin

Ordförande sedan 2022
 • IT Direktör/CIO Extenda Retail AB
 • Tidigare Chief Digital Officer Danske Bank Sverige
 • Mångårig erfarenhet som strategisk rådgivare och management konsult, medlem i styrelseakademien

Innehav i Euroafrica: Inget innehav.

Oberoende: Oberoende i förhållande till företaget sitter inte i ledande position.

Peter Persson

Styrelseledamot sedan 2021
 • IHM Business School
 • Medgrundare Social Media Lab
 • Tidigare Styrelseordförande i Getupdated
 • Grundare  Skandnet Group AB
 • Grundare Repayal (Chargepanel) AB
 • Grundare Kenzan Travel AB

Innehav i Euroafrica: [2 001 072] aktier (eget och/eller närståendes innehav).

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till företaget, sitter i ledande position och utgör en av de större aktieägarna.

Fredrik Holmström

Styrelseledamot sedan 2021
 • Ekonomistudier Stockholms universitet
 • Medgrundare Social Media Lab
 • VD Social Media Lab
 • Stor erfarenhet inom digital media, marknadsföring och affärsutveckling

Innehav i Euroafrica: [631 325] aktier (eget och/eller närståendes innehav).

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till företaget, sitter i ledande position och utgör en av de större aktieägarna.

Emelie Smidt

Styrelseledamot sedan 2021
 • Grundare Hittabloggen.se
 • Medgrundare Social Media Lab
 • Byråchef Social Media Lab
 • Styrelseledamot Royal Club Development AB (tidigare Radisson Blu Royal Park Hotel)
 • Stor erfarenhet inom digital media, marknadsföring, försäljning och affärsutveckling

Innehav i Euroafrica: [1 087 909] aktier (eget och/eller närståendes innehav).

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till företaget, sitter i ledande position och utgör en av de större aktieägarna.

Josefine Hamilton

Styrelseledamot sedan 2022
 • Juristexamen Uppsala Universitet
 • Legal Counsel Eastate AB
 • Tidigare Legal Counsel bl.a. Elekta AB (publ) och East Capital Group
 • Styrelseledamot Stellar Capacity AB

Innehav i Euroafrica: Inget innehav.

Oberoende: Oberoende i förhållande till företaget sitter inte i ledande position.

Robert Carlén

Styrelseledamot sedan 2022
 • Senior Advisor/ Corporate Governance Hästens group
 • Tidigare CFO, CEO samt Digital Transformation Lead Hästens group, samt CFO Bergendahls Group, CFO Biltema Group, samt Corporate Finance och Asset Finance inom Tetra Laval Group
 • 35-års erfarenhet av ledande finans- och bolagsfunktioner internationellt samt omfattande erfarenhet av ERP installationer på beställare sidan

Innehav i Euroafrica: Inget innehav.

Oberoende: Oberoende i förhållande till företaget sitter inte i ledande position.

Scroll to top