Finansiell Kalender 2024

Bokslutskommuniké för perioden januari – december 202322 februari 2024
Årsredovisning 20239 maj 2024
Delårsrapport för perioden januari – mars 202423 maj 2024
Årsstämma3 juni 2024
Delårsrapport för perioden april – juni 202426 augusti 2024
Delårsrapport för perioden juli – september 202421 november 2024
Scroll to top