Pressmeddelanden

 • 2023-03-31 20:30 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica" eller "Bolaget") tecknade i maj 2022 en avsiktsförklaring om att investera 3.5 MSEK för 51% av mediabolaget Bongo5 Media Group ("Bongo5") genom en riktad nyemission. Euroafrica Digital Ventures väljer nu att avbryta investeringen i Bongo5 Media Group.

 • 2023-03-03 09:20 Regulatorisk

  Mangold Insight publicerade den 3e mars 2023 sin initialanalys av Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget").

 • 2023-03-01 08:30 Regulatorisk

  2023-03-01

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") emitterade under april 2021, i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market, teckningsoptioner av serie TO1. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 ska omräkning av både teckningskurs och antal aktier varje teckningsoption berättigar till genomföras i samband med emissioner av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Mot bakgrund av den emission av units med företrädesrätt som Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet 2022, vars utfall kommunicerades den 14 december 2022,  har teckningskursen räknats om till 5,54 SEK, och antalet aktier varje teckningsoption berättigar teckning till har räknats om till 1,5. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den idag den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Stängningskursen för Euroafricas aktie den 28 februari var cirka 0,56 SEK.

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") emitterade under april 2021, i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market, teckningsoptioner av serie TO1. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 ska omräkning av både teckningskurs och antal aktier varje teckningsoption berättigar till genomföras i samband med emissioner av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Mot bakgrund av den emission av units med företrädesrätt som Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet 2022, vars utfall kommunicerades den 14 december 2022,  har teckningskursen räknats om till 5,54 SEK, och antalet aktier varje teckningsoption berättigar teckning till har räknats om till 1,5. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den idag den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Stängningskursen för Euroafricas aktie den 28 februari var cirka 0,56 SEK.

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") emitterade under april 2021, i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market, teckningsoptioner av serie TO1. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 ska omräkning av både teckningskurs och antal aktier varje teckningsoption berättigar till genomföras i samband med emissioner av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Mot bakgrund av den emission av units med företrädesrätt som Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet 2022, vars utfall kommunicerades den 14 december 2022,  har teckningskursen räknats om till 5,54 SEK, och antalet aktier varje teckningsoption berättigar teckning till har räknats om till 1,5. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den idag den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Stängningskursen för Euroafricas aktie den 28 februari var cirka 0,56 SEK.

 • 2023-02-23 08:30 Regulatorisk

  Stockholm den 23 februari 2023. 

 • 2023-02-07 15:09 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica" eller "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag tecknat ett kommersiellt avtal med det svenska crypto företaget Bluedot Holding LTD ("Bluedot"). Avtalet innebär att Kupatana under exklusivitet kommer att sköta samtliga medieköp för Bluedot på den Tanzaniska marknaden under deras lansering som sker i slutet av februari, och pågår under sex veckor. Avtalet innebär att digital media som köps på uppdrag av Kupatana under lanseringskampanjen för Bluedot, till ett värde om ca 300,000 SEK. Kupatana och Bluedot avser att ingå ett bindande årsavtal efter lanseringen, samt expansion till fler länder.

 • 2023-02-01 14:45 Regulatorisk

  Stockholm den 1 februari 2023

   

  Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB har idag beslutat att utse Lotta Tjulin Thörnqvist till ny VD. Hon tillträder som VD idag, den 1 februari 2023. Avgående VD Peter Persson fortsätter inom bolaget som ordinarie ledamot och är tillgänglig operativt under en övergångsfas.

 • 2023-02-01 13:58 Regulatorisk

  Stockholm den 1 februari 2023

   

  EuroAfrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica") dotterbolag Socialmedialab Nordic AB har idag undertecknat bindande avtal i överenstämmelse med tidigare kommunicerad avsiktsförklaring.

 • 2023-01-11 12:55 Regulatorisk

  Stockholm den 11 januari 2023

   

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica" eller "Bolaget") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("SML") har idag tecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) med TBS Mediebyrå AB ("TBS"). Avsiktsförklaringen innebär att SML ingår exklusiva förhandlingar med TBS om en inkråmsöverlåtelse genom vilken TBS i huvudsak tar över SMLs personal och kunder för en kontant köpeskilling om 4 500 000 SEK ("Överlåtelsen"). Avsiktsförklaringen innebär att digital media som köps på uppdrag av TBS kunder de närmaste fem åren kommer att gå igenom SMLs SaaS plattform Social Content. Årsvolymen på betald media som har gått genom plattformen har historiskt varit cirka 15 miljoner kronor, men parternas förväntan är att mediavolymen framåt kommer att uppgå till cirka 30 miljoner kronor per år. Enligt avsiktsförklaringen ska SMLs ersättning motsvara fem (5) procent baserad på all mediavolym som handlas genom plattformen ("Samarbetet"). SML och TBS avser ingå bindande avtal om Överlåtelsen respektive Samarbetet i februari 2023. Den finala inkråmsöverlåtelsen är vilkorad av nödvändiga fackliga förhandlingar i samband med flytten av SMLs anställda till TBS.

 • 2022-12-29 08:30

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller Bolaget") teckningsoptioner av serie TO2 kommer, till följd av registreringen av företrädesemissionen hos Bolagsverket, att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 3 januari 2023 och handlas under kortnamnet "EURA TO2" med ISIN-kod SE0019173907.

 • 2022-12-28 11:00

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller "Bolaget") företrädesemission av units beståendes av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, vilken tillförde Bolaget cirka 9,5 MSEK, har registrerats hos Bolagsverket. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 75 procent och utfallet offentliggjordes den 14 december 2022.

   

 • 2022-12-14 20:50 Regulatorisk

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

   

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, som styrelsen beslutade om den 18 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avslutades den 13 december 2022 och har tecknats till totalt 75,0 procent där cirka 63,8 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 5,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 5,9 procent tecknades av emissionsgaranter.

 • 2022-12-13 16:07 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" och "Bolaget") tanzaniska dotterbolag Afrieuro Digital Ventures Ltd har idag ingått ett avtal med Kipaji App ("Kipaji"), ett av Östafrikas ledande nätverk för influencers, för att gemensamt kommersialisera skräddarsydda paket till Euroafricas befintliga och nya kunder.

 • 2022-12-09 12:51 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har genom dotterbolaget Social Media Lab tecknat ett avtal med Nya Boendet Development Eftr AB ("Nya Boendet") för att nyttja SaaS-plattformen Social Content. Avtalet löper tills vidare.

  Nya Boendet är en affärsgenererande marknadsplattform för nyproducerade bostäder i alla boendeformer och för befintliga hyresbostäder där bostadsutvecklare och fastighetsägare marknadsför sina bostäder.

 • 2022-12-08 08:45 Regulatorisk

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

   

  Idag, den 8 december 2022, är sista dagen för handel i uniträtterna som utfärdades i samband med Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 18 november 2022 ("Företrädesemissionen").

   

 • 2022-11-30 08:00 Regulatorisk

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

   

  Igår, den 29 november 2022, inleddes teckningsperioden i Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 18 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 13 december 2022. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget publicerat en intervju med VD Peter Persson.

 • 2022-11-23 11:57 Regulatorisk

  Stockholm den 2022-11-23

   

   

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

   

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Bolagets förestående emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken styrelsen beslutade om den 18 november 2022. Prospektet har idag, den 23 november 2022, godkänts av Finansinspektionen.

   

 • 2022-11-18 08:30 Regulatorisk

  Stockholm den 18 november 2022

   

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

   

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, med stöd bemyndigande från den extra bolagsstämman 1 september 2022, har beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 12,7 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 • 2022-11-10 12:30 Regulatorisk

  Rättelsen avser att det i föregående pressmeddelande framgick att vitesbeloppet från Nasdaq Disciplinnämnd uppgick till ca 700 000 SEK. Korrekt vitesbelopp ska vara 525 000 SEK.

 • 2022-11-10 10:57 Regulatorisk

  Nasdaq Disciplinnämnd ålägger Euroafrica Digital Ventures AB att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande fem årsavgifter, motsvarande ca 700 000 SEK.

   

 • 2022-11-09 08:45 Regulatorisk

  Tredje kvartalet (juli - september 2022)

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 7,4 (4,5) MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -3,6 (-2,4) MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till -5,5 (-3,7) MSEK

  Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,44 (-0,37) SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,8 (8,8) MSEK

  Goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till ca 1,2 MSEK

   

  Nio månader (januari - september 2022)

  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20,1 MSEK

  Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -11,0 MSEK

  Rörelseresultat för perioden uppgick till -16,4 MSEK

  Resultat efter skatt och avskrivningar för perioden uppgick till -16,4 MSEK

  Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,31 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,8 MSEK

 • 2022-11-07 16:15 Regulatorisk

  Stockholm den 7 november 2022 

   

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") har idag ingått ett avtal med Sophia George Lukinga för att leda säljorganisationen i Kupatana. 

   

 • 2022-10-24 11:44 Regulatorisk

  Stockholm den 24 oktober 2022

   

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag i Tanzania har idag ingått ett avtal med en leverantör av e-handelsprodukter som ska lanseras under varumärket Kupatana Prime och blir den första e-handelssatsningen på Kupatana. Bolaget lanserar nu ett första pilottest med ett sortiment på tusentals olika produkter vilket är ett första steg för Bolagets ambition att få större kontroll över transaktionerna som genereras genom plattformen. Produkterna som tillhandahålls av leverantören leder inte till att kapital binds utan bolaget betalar endast efter att försäljning genomförts.

 • 2022-10-21 16:29 Regulatorisk

  Stockholm den 21 oktober 2022

   

  Euroafrica Digital Venture AB meddelade idag att bolaget har utsett Mangold fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 24 oktober 2022

 • 2022-10-20 15:31

  Stockholm den 20 oktober 2022

   

  Euroafrica Digital Ventures AB:s VD Peter Persson har intervjuats av Mangold Insight. Intervjun täcker bland annat Peters professionella bakgrund, förvärvet av Zoomtanzania och vidare expansionsplaner i Östafrika.

 • 2022-10-12 11:14

  Stockholm den 12 oktober 2022

   

  Jag kan med glädje informera att våra dotterbolag Kupatana AB och Social Media Lab Nordic AB under det tredje kvartalet har uppvisat en stark tillväxt, där september månad var den bästa. Tillväxten för Kupatana har stärkts både vad gäller antalet annonser som läggs upp på plattformen, antalet kunder som köper premiumannonser och antalet webb-butiker. För Social Media Lab Nordic har våra viktiga byråintäkter ökat sedan förra kvartalet och även här har den största ökningen skett i september.

 • 2022-10-11 10:26

  Stockholm den 11 oktober 2022

   

  I dag offentliggjorde Aktiemarknadsnämnden ett uttalande om god sed i fråga om informationsgivning vid riktade emissioner. Aktiemarknadsnämnden har, på uppdrag av Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq"), uttalat sig huruvida Euroafrica Digital Ventures ("Euroafrica" eller "Bolaget") och ett annat bolags pressmeddelanden från 2021 är förenliga med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings rekommendation ("Rekommendationen") och god sed på aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämndens slutsats är att informationen i Bolagets pressmeddelande inte var förenlig med Rekommendationen och god sed på aktiemarknaden, vilket innebär att ärendet för närvarande bereds av Nasdaq. Styrelsen i Euroafrica anser att det är önskvärt att marknadens aktörer nu får klarhet i vad som utgör god sed avseende offentliggöranden av detta slag och avser att fullt ut samarbeta med Nasdaq.  

 • 2022-10-10 14:17 Regulatorisk

  Stockholm den 10 oktober 2022

   

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures") meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser.

 • 2022-09-01 11:56 Regulatorisk

  Extra bolagsstämma i Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") ägde rum idag den 1 september 2022. Stämman har med stöd av tillfälliga lagregler hållits genom enbart poströstning och således utan möjlighet till fysisk närvaro. Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

 • 2022-08-25 08:45 Regulatorisk

  Andra kvartalet (april - juni 2022)

   

  Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,7 (6,8)  MSEK

   

  Rörelseresultat (EBITDA) för andra kvartalet uppgick till -3,7(-2,5)  MSEK

   

  Rörelseresultat (EBIT) för andra kvartalet uppgick till -5,6 (-3,8)  MSEK

   

  Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,44(-0,38)  SEK

   

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,4(11,3) MSEK

   

  Goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till ca 1,2 MSEK

   

  Halvår (januari - juni 2022)

  Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 12,7 MSEK

  Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7,4 MSEK

  Rörelseresultat för halvåret uppgick till -10,9 MSEK

  Resultat efter skatt och avskrivningar för halvåret uppgick till -10,9 MSEK

  Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,88 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,4 MSEK

 • 2022-08-12 13:30 Regulatorisk

  Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB har idag beslutat att utse Peter Persson till ny VD. Han tillträder sin befattning omgående. Beslutet är en följd av att styrelsen anser att ett VD-byte är nödvändigt för att koncernen skall kunna nå de högt uppsatta målen, med ett ökat fokus på lönsamhet och tillväxt. Avgående VD, Philip Ebbersten kommer fortsätta sitt arbete inom koncernen i en ny roll med fokus på att förverkliga tillväxtstrategin på den östafrikanska marknaden.

 • 2022-08-10 14:30 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") har erhållit en lånefinansiering av Formue Nord Markedsneutral A/S om totalt 4 MSEK i syfte att möjliggöra Bolagets fortsatta tillväxtstrategi, främst i Östafrika. Euroafricas dotterbolag Kupatana är marknadsledande i Tanzania och kommer att använda finansieringen till att marknadsföra och utöka de tillgängliga tjänsterna på Bolagets mobilapplikationer.

 • 2022-08-01 22:03 Regulatorisk

  Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 september 2022.

 • 2022-07-19 11:32

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") ordförande Johan Nordin och storägaren Skandnet Group AB (Peter Persson) förvärvar samtliga aktier från Frontier Digital Ventures (FDV).

 • 2022-06-22 09:23

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag sammanslagit sin plattform med Zoomtanzania och blir nu en dubbelt så stor marknadsplats. Genom konsolideringen av plattformarna ökar antalet aktiva annonser och trafiken till Kupatana med över 100% och blir nu den dominanta köp och sälj sajten på marknaden.

 • 2022-06-03 17:06 Regulatorisk

  Årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB 556971-0188 ("Bolaget") ägde rum idag den 3 juni 2022 på Luntmakargatan 66. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

 • 2022-05-31 15:09

  Euroafrica Digital Ventures ABs ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") tanzaniska dotterföretag Afrieuro Digital Ventures Ltd har idag ingått ett avtal med Tanzanias största betalningstjänst, Selcom Pay, för att ge Kupatanas miljontals användare möjligheten att köpa telefoni och internetkrediter genom Kupatana plattformen samt betala räkningar och genomföra olika köp av tjänster.

 • 2022-05-25 08:45 Regulatorisk

  Första kvartalet (januari - mars 2022)

  Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 6,0 (5,2) MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för första kvartalet uppgick till -3,7 (-0,7) MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet uppgick till -5,3 (-1,1) MSEK

  Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,43 (-0,17) SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,3 (11,4) MSEK

 • 2022-05-24 10:01 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures ABs ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") tanzaniska dotterföretag Afrieuro Digital Ventures Ltd har tecknat en avsiktsförklaring om att investera 3.5 MSEK för 51% av mediabolaget Bongo5 Media Group genom en riktad nyemission.

 • 2022-05-10 16:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") offentliggör års- och koncernredovisning för verksamhetsåret 2021, inklusive revisionsberättelse. Årsredovisning är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.euroafricadigitalventures.com

 • 2022-05-03 15:00 Regulatorisk

  Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2022 kl. 15.00 på adressen Luntmakargatan 66, 11351 Stockholm

 • 2022-04-27 13:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har ingått ett par strategiska avtal att leverera annonsering på plattformen för ett av Tanzanias största spelbolag och för ett betallösningsföretag. Dessa två affärer är värda 13,5 KUSD under 1-2 månader och är en pilot som kan leda till längre annonseringsavtal

 • 2022-03-16 15:38 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") har idag genomfört en riktad nyemission till Babasell AB ("Babasell") som ersättning enligt det överlåtelseavtal avseende teknologin bakom Babasells plattform som offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 november 2021. Nyemission till Babasell omfattar 478 927 aktier. Emissionslikviden, som erläggs genom kvittning, uppgår till cirka 2,5 MSEK.

 • 2022-02-24 08:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") redovisar en ökning av försäljningen med 29% för fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. För helåret 2021 ökar försäljningen med 10% jämfört med 2020

 • 2022-02-22 10:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana är Tanzanias största online marknadsplats - låt vara produkter eller tjänster. Sedan starten och nu med förvärvet av konkurrenten Zoomtanzania besöks sajterna av flera miljoner tanzanier årligen. För att vara i framkant och ta vara på landets ekonomiska tillväxt inom online marknadsplatser kommer flera tjänster att lanseras men först ut är integrering av Uber för att göra det möjligt att boka resor genom Kupatana appen Det blir den första kompletta Native Uber API integrationen för en marknadsplats i Tanzania och ett första steg i vår strategi att bli en framtida super-app.

 • 2022-02-21 16:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag publicerat den nya generationens plattform och inväntar godkännande av IOS och Android apparna som är under "app review". Under 2021 har Kupatanas unika användare ökat organiskt med över 200% och annonsinflödet har ökat med mer än 100%. Bolaget cementerar sin marknadsdominans på en marknad med 65 miljoner innevånare och där internetpenetrationen har ökat till 45% med över 30 miljoner användare.

 • 2022-02-08 15:27

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica Digital Ventures eller Bolaget") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") går live med mikromarknadsföring för mäklarkedjan Properties & Partners.

 • 2022-02-04 08:50 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") offentliggjorde i november 2021 att Bolaget ingått avtal med SaaS-bolaget Careplatform Sweden AB ("Careplatform") om att starta ett joint-venture bolag ("JV-bolaget"). Bolaget har nu beslutat att med omedelbar verkan avsluta samarbetet mot bakgrund av att parterna inte är överens om villkoren för samarbetet.

 • 2022-01-31 10:41

  Euroafrica Digital Venture ABs ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") går live med den nya plattformen den 15 februari 2022.

 • 2022-01-04 14:42

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana kommer lansera den nya generationens plattform inom kort och har påbörjat marknadskommunikationen att Kupatana i samband med förvärvet av Zoomtanzania.com tillsammans kommer att skapa ett mycket starkare erbjudande för både köpare och säljare. Bolagets lokala dotterbolag, Afrieuro Digital Ventures Ltd skickade ut ett pressmeddelande som uppmärksammades av alla de stora mediehusen i Tanzania.

 • 2021-12-09 15:01 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica Digital Ventures eller Bolaget") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") har idag tecknat ett avtal med mäklarkedjan Properties & Partners att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för automatisk mikromarknadsföring i sociala medier av listade bostadsobjekt.

 • 2021-11-25 08:45 Regulatorisk

  Tredje kvartalet (juli - september 2021)

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,5 MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -2,4 MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till -3,7 MSEK

  Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,37 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

  Första nio månaderna (januari - september 2021)

  Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 16,5 MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för de första nio månaderna uppgick till -5,7 MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för de första nio månaderna uppgick till -8,7 MSEK

  Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -1,12 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

  Väsentliga händelser under perioden

  Social Media Lab ökade omsättning med drygt 12% jämfört med tredje kvartalet 2020. Resultatet påverkades pga ökade lönekostnader när permitteringsstödet avslutats.

  Kupatana fortsätter att öka annonser/trafik enligt plan

  Bolaget skrev avsiktsförklaring med Ringier One Africa Media Ltd om att förvärva tillgångarna till Zoomtanzania som är Kupatanas största konkurrent på marknaden i Tanzania

  Bolaget skrev avtal med ett utvecklingsbolag i Östeuropa som möjliggör ett högre tempo samt mer

  kostnadseffektiv utveckling. Bolagets CTO leder, beställer och kvalitetssäkrar arbetet

  Bolaget planerar att lansera Social Content till en global marknad under Q1 2022 och vara möjlig att prenumerera via betalkort.

  ClearOn projektet gick live med en testkampanj för Dafgårds med ett positivt resultat

  I takt med att Social Media Lab får in flera kunder får Bolaget flera licenskunder till Social Content

  Bolaget arbetar aktivt för att identifiera och genomföra ytterligare strategiska förvärv som stärker Bolagets

  rörelse och tillväxttakt

  Goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till ca 1,2 MSEK

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

  Social Media Lab har en ökad aktivitet bland befintliga kunder samt har fått in flera stora kunder. Tillväxten är god och fjärde kvartalet ser ut att bli årets starkaste i tillväxt jämfört med föregående år men också årets bästa kvartal.

  Bolaget har omvandlat avsiktsförklaringen till ett förvärvsavtal för tillgångarna till Zoomtanzania vilket ger Kupatana en tydlig marknadsdominans.

  Bolaget har förvärvat den andra generationens plattform som inkluderar e-handelslösningar. Den nya plattformen möjliggör en mycket högre tillväxttakt både i användare och intäkter.

  Kupatana har gjort en nyckelrekrytering för positionen "Head of classifieds och e-commerce" med placering i Östafrika. Med tio års erfarenhet från bla Avito, Jumia och Rocket Internet kommer organisationen i Tanzania utökas i samband med Zoomtanzania- och plattformsförvärven samt expansion till Kenya.

  Bolaget har skrivit ett partnerskapsavtal med Swahili Digital som kommer att arbeta med Kupatana och Zoomtanzanias lansering

  Bolaget har skrivit avtal med Careplatform Sweden AB att starta ett Joint venture-bolag för digital vård i Afrika. Euroafrica har initialt 51% och Careplatform 49% av aktierna i det nybildade bolaget. Euroafrica investerar 2 MSEK i det gemensamma bolaget och Careplatform lägger in hela sin plattform och know-how.

  Testkampanjen med Dafgårds och ClearOn föll bra ut. ClearOn har påbörjat marknadsföring och försäljning till sina kunder där Social Content har fått ytterligare kunder.

  Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 11 MSEK innan finansiella- och juridiska omkostnader för att möjliggöra ovan investeringar och en aggressivare tillväxt. Bolaget emitterar 1 981 980 miljoner nya aktier.

 • 2021-11-12 13:21

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") har idag ingått ett avtal med marketplace-veteranen Sammy B. Abla för att leda vår geografiska expansion i Östafrika och lanseringen av e-handel.

 • 2021-11-10 19:00 Regulatorisk

  Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission om 1 981 980 aktier till ett urval av professionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 5,55 SEK per aktie och den totala emissionslikviden uppgår till cirka 11 miljoner SEK.

  Kapitaltillskottet om cirka 11 miljoner SEK avses primärt att användas till expansionen av Kupatana i Östafrika som innefattar en större organisation, förvärv av ny teknologi och vidareutveckling samt att finansiera det av Bolaget och Careplatform Sweden AB ("Careplatform") startade joint venture-bolaget som offentliggjordes tidigare idag.

 • 2021-11-10 18:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått avtal med SaaS-bolaget Careplatform Sweden AB ("Careplatform") om att starta joint venture-bolag ("JV-bolaget") inom digital vård på den afrikanska kontinenten.

 • 2021-11-10 18:30 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture ABs ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") lanserar e-handel och expanderar till andra marknader i Östafrika. Som ett led i expansionen har Bolaget förvärvat teknologin bakom Babasell ABs ("Babasell") plattform. Köpeskillingen för teknologin uppgår till 3,5 MSEK varav 2,5 MSEK erläggs i aktier och resterande 1 MSEK erläggs kontant i tre delar

 • 2021-11-08 08:55 Regulatorisk

  Som tidigare har meddelats har Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Social Media Lab påbörjat en testkampanj tillsammans med Dafgårds för kupongdistribution i Social medier. Testkampanjen är nu över och den initiala analysen är att det är en mycket effektiv metod att nå ut till sin målgrupp

 • 2021-10-29 12:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") utser Athena Nicolaides till Bolagets CFO då Bolagets nuvarande CFO Peter Åkerström går i pension.

 • 2021-10-29 08:38 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") har som tidigare kommunicerats tecknat en avsiktsförklaring att förvärva Zoomtanzanias immateriella tillgångar. Idag har Bolaget undertecknat förvärvsavtalet enligt tidigare kommunicerade villkor.

 • 2021-10-26 15:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") kan idag meddela att ett strategiskt partnerskapsavtal ingåtts med Swahili Digital Ltd. Avtalet möjliggör för Kupatana att bredda sin marknadsföring för att snabbare nå tillväxtmålen. Med Swahili Digitals tjänster kommer Kupatana initiera "influencer marknadsföring", driva TV - och radiokampanjer som även kommer vara av betydelse när förvärvet av Zoomtanzania väl blir klart.

 • 2021-10-06 11:05 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") meddelar att de från och med idag avslutar avtalet rörande likviditetsgaranti i bolagets aktie med Lago Kapital Oy.

 • 2021-09-30 14:12

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") har som tidigare kommunicerats tecknat en avsiktsförklaring att förvärva Zoomtanzanias immateriella tillgångar. Idag träffade Bolagets ledning Ringier One Africa Media i Zurich och har slutförhandlat förvärvsavtalet.

 • 2021-09-20 11:44 Regulatorisk

  Som tidigare har meddelats har Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Social Media Lab tecknat ett strategiskt avtal med ClearOn för att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för en innovativ lösning för distribution av kuponger via sociala mediekanalers annonsformat. Bolaget genomför nu sin första kampanj med ClearOns kund Dafgårds

 • 2021-08-26 08:45 Regulatorisk
 • 2021-08-24 08:30 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") har idag ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Zoomtanzania från Ringier One Africa Media Ltd.

 • 2021-06-10 11:31 Regulatorisk

  Årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB (publ), 556971-0188, ("Bolaget") ägde rum idag den 10 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

 • 2021-06-03 12:28

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") kan idag presentera tillväxttal för de senaste tre månaderna 2021. Med Kupatanas nya VD, Emelie Smidt och hennes erfarenhet inom digital marknadsföring och online konvertering visar Kupatana redan positiva resultat. Trafiken till Kupatana har ökat med 180% och det sker en stadig uppgång i antal annonser och kontakter som genereras till annonsörerna, samtidigt som utvecklingen av plattformen går framåt i snabb takt.

 • 2021-05-27 08:45 Regulatorisk
 • 2021-05-10 14:20 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ) offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.euroafricadigitalventures.com

 • 2021-05-07 15:30 Regulatorisk
 • 2021-04-28 08:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") etablerar en ny hub för teknikutveckling i Skellefteå. Bolaget som ansvarar för den digitala marknadsplatsen Kupatana och SaaS plattformen Social Content kommer därmed fortsätta utvecklingen och driva innovativa tech-lösningar från Skellefteå. Utvecklingsteamet kommer ledas av Daniel Marklund som kommer från TieotoEVRY. Marklund har mångårig erfarenhet av systemutveckling och har tidigare jobbat med att utveckla Social Content. Kompetenssammansättningen inom utveckling är en viktig komponent för Bolagets tillväxtstrategi i Norden och Östafrika. Marklund kommer inledningsvis anställa två utvecklare för att möta utvecklingsbehoven för Kupatana och Social Content. Bolagets långsiktiga målsättning med etableringen av verksamheten i Skellefteå är att anställa ytterligare utvecklare som också arbetar med externa kunder. Daniel tillträder tjänsten som CTO den 3 maj 2021

 • 2021-04-15 11:10 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ):s ("Euroafrica") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") har idag tecknat ett strategiskt avtal med ClearOn AB ("ClearOn") för att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för en innovativ lösning för distribution av kuponger via SnapChats annonsformat.

 • 2021-04-06 08:15 Regulatorisk

  Idag, den 6 april 2021, inleds handeln i Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") på Nasdaq First North Growth Market. Euroafricas aktie har ISIN-kod SE0015660345 och handlas under kortnamnet EURA. Teckningsoptionerna av serie TO1 har ISIN-kod SE0015660626 och handlas under kortnamnet EURA TO1.

 • 2021-03-31 16:17 Regulatorisk

  Nasdaq Stockholm AB har idag den 31 mars 2021 godkänt Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market.

 • 2021-03-23 10:47 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för att teckna units i Euroafrica har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units1, tecknades cirka 5,5 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 159 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 31,7 MSEK.

 • 2021-03-05 16:37 Regulatorisk
 • 2023-03-31 20:30 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica" eller "Bolaget") tecknade i maj 2022 en avsiktsförklaring om att investera 3.5 MSEK för 51% av mediabolaget Bongo5 Media Group ("Bongo5") genom en riktad nyemission. Euroafrica Digital Ventures väljer nu att avbryta investeringen i Bongo5 Media Group.

 • 2023-03-03 09:20 Regulatorisk

  Mangold Insight publicerade den 3e mars 2023 sin initialanalys av Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget").

 • 2023-03-01 08:30 Regulatorisk

  2023-03-01

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") emitterade under april 2021, i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market, teckningsoptioner av serie TO1. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 ska omräkning av både teckningskurs och antal aktier varje teckningsoption berättigar till genomföras i samband med emissioner av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Mot bakgrund av den emission av units med företrädesrätt som Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet 2022, vars utfall kommunicerades den 14 december 2022,  har teckningskursen räknats om till 5,54 SEK, och antalet aktier varje teckningsoption berättigar teckning till har räknats om till 1,5. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den idag den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Stängningskursen för Euroafricas aktie den 28 februari var cirka 0,56 SEK.

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") emitterade under april 2021, i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market, teckningsoptioner av serie TO1. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 ska omräkning av både teckningskurs och antal aktier varje teckningsoption berättigar till genomföras i samband med emissioner av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Mot bakgrund av den emission av units med företrädesrätt som Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet 2022, vars utfall kommunicerades den 14 december 2022,  har teckningskursen räknats om till 5,54 SEK, och antalet aktier varje teckningsoption berättigar teckning till har räknats om till 1,5. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den idag den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Stängningskursen för Euroafricas aktie den 28 februari var cirka 0,56 SEK.

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") emitterade under april 2021, i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market, teckningsoptioner av serie TO1. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 ska omräkning av både teckningskurs och antal aktier varje teckningsoption berättigar till genomföras i samband med emissioner av värdepapper med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Mot bakgrund av den emission av units med företrädesrätt som Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet 2022, vars utfall kommunicerades den 14 december 2022,  har teckningskursen räknats om till 5,54 SEK, och antalet aktier varje teckningsoption berättigar teckning till har räknats om till 1,5. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den idag den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Stängningskursen för Euroafricas aktie den 28 februari var cirka 0,56 SEK.

 • 2023-02-23 08:30 Regulatorisk

  Stockholm den 23 februari 2023. 

 • 2023-02-07 15:09 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica" eller "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag tecknat ett kommersiellt avtal med det svenska crypto företaget Bluedot Holding LTD ("Bluedot"). Avtalet innebär att Kupatana under exklusivitet kommer att sköta samtliga medieköp för Bluedot på den Tanzaniska marknaden under deras lansering som sker i slutet av februari, och pågår under sex veckor. Avtalet innebär att digital media som köps på uppdrag av Kupatana under lanseringskampanjen för Bluedot, till ett värde om ca 300,000 SEK. Kupatana och Bluedot avser att ingå ett bindande årsavtal efter lanseringen, samt expansion till fler länder.

 • 2023-02-01 14:45 Regulatorisk

  Stockholm den 1 februari 2023

   

  Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB har idag beslutat att utse Lotta Tjulin Thörnqvist till ny VD. Hon tillträder som VD idag, den 1 februari 2023. Avgående VD Peter Persson fortsätter inom bolaget som ordinarie ledamot och är tillgänglig operativt under en övergångsfas.

 • 2023-02-01 13:58 Regulatorisk

  Stockholm den 1 februari 2023

   

  EuroAfrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica") dotterbolag Socialmedialab Nordic AB har idag undertecknat bindande avtal i överenstämmelse med tidigare kommunicerad avsiktsförklaring.

 • 2023-01-11 12:55 Regulatorisk

  Stockholm den 11 januari 2023

   

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica" eller "Bolaget") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("SML") har idag tecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) med TBS Mediebyrå AB ("TBS"). Avsiktsförklaringen innebär att SML ingår exklusiva förhandlingar med TBS om en inkråmsöverlåtelse genom vilken TBS i huvudsak tar över SMLs personal och kunder för en kontant köpeskilling om 4 500 000 SEK ("Överlåtelsen"). Avsiktsförklaringen innebär att digital media som köps på uppdrag av TBS kunder de närmaste fem åren kommer att gå igenom SMLs SaaS plattform Social Content. Årsvolymen på betald media som har gått genom plattformen har historiskt varit cirka 15 miljoner kronor, men parternas förväntan är att mediavolymen framåt kommer att uppgå till cirka 30 miljoner kronor per år. Enligt avsiktsförklaringen ska SMLs ersättning motsvara fem (5) procent baserad på all mediavolym som handlas genom plattformen ("Samarbetet"). SML och TBS avser ingå bindande avtal om Överlåtelsen respektive Samarbetet i februari 2023. Den finala inkråmsöverlåtelsen är vilkorad av nödvändiga fackliga förhandlingar i samband med flytten av SMLs anställda till TBS.

 • 2022-12-29 08:30

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller Bolaget") teckningsoptioner av serie TO2 kommer, till följd av registreringen av företrädesemissionen hos Bolagsverket, att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 3 januari 2023 och handlas under kortnamnet "EURA TO2" med ISIN-kod SE0019173907.

 • 2022-12-28 11:00

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller "Bolaget") företrädesemission av units beståendes av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, vilken tillförde Bolaget cirka 9,5 MSEK, har registrerats hos Bolagsverket. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 75 procent och utfallet offentliggjordes den 14 december 2022.

   

 • 2022-12-14 20:50 Regulatorisk

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

   

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, som styrelsen beslutade om den 18 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avslutades den 13 december 2022 och har tecknats till totalt 75,0 procent där cirka 63,8 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 5,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 5,9 procent tecknades av emissionsgaranter.

 • 2022-12-13 16:07 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" och "Bolaget") tanzaniska dotterbolag Afrieuro Digital Ventures Ltd har idag ingått ett avtal med Kipaji App ("Kipaji"), ett av Östafrikas ledande nätverk för influencers, för att gemensamt kommersialisera skräddarsydda paket till Euroafricas befintliga och nya kunder.

 • 2022-12-09 12:51 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har genom dotterbolaget Social Media Lab tecknat ett avtal med Nya Boendet Development Eftr AB ("Nya Boendet") för att nyttja SaaS-plattformen Social Content. Avtalet löper tills vidare.

  Nya Boendet är en affärsgenererande marknadsplattform för nyproducerade bostäder i alla boendeformer och för befintliga hyresbostäder där bostadsutvecklare och fastighetsägare marknadsför sina bostäder.

 • 2022-12-08 08:45 Regulatorisk

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

   

  Idag, den 8 december 2022, är sista dagen för handel i uniträtterna som utfärdades i samband med Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 18 november 2022 ("Företrädesemissionen").

   

 • 2022-11-30 08:00 Regulatorisk

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

   

  Igår, den 29 november 2022, inleddes teckningsperioden i Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 18 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 13 december 2022. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget publicerat en intervju med VD Peter Persson.

 • 2022-11-23 11:57 Regulatorisk

  Stockholm den 2022-11-23

   

   

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

   

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Bolagets förestående emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken styrelsen beslutade om den 18 november 2022. Prospektet har idag, den 23 november 2022, godkänts av Finansinspektionen.

   

 • 2022-11-18 08:30 Regulatorisk

  Stockholm den 18 november 2022

   

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

   

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, med stöd bemyndigande från den extra bolagsstämman 1 september 2022, har beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 12,7 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 • 2022-11-10 12:30 Regulatorisk

  Rättelsen avser att det i föregående pressmeddelande framgick att vitesbeloppet från Nasdaq Disciplinnämnd uppgick till ca 700 000 SEK. Korrekt vitesbelopp ska vara 525 000 SEK.

 • 2022-11-10 10:57 Regulatorisk

  Nasdaq Disciplinnämnd ålägger Euroafrica Digital Ventures AB att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande fem årsavgifter, motsvarande ca 700 000 SEK.

   

 • 2022-11-09 08:45 Regulatorisk

  Tredje kvartalet (juli - september 2022)

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 7,4 (4,5) MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -3,6 (-2,4) MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till -5,5 (-3,7) MSEK

  Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,44 (-0,37) SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,8 (8,8) MSEK

  Goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till ca 1,2 MSEK

   

  Nio månader (januari - september 2022)

  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20,1 MSEK

  Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -11,0 MSEK

  Rörelseresultat för perioden uppgick till -16,4 MSEK

  Resultat efter skatt och avskrivningar för perioden uppgick till -16,4 MSEK

  Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,31 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,8 MSEK

 • 2022-11-07 16:15 Regulatorisk

  Stockholm den 7 november 2022 

   

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") har idag ingått ett avtal med Sophia George Lukinga för att leda säljorganisationen i Kupatana. 

   

 • 2022-10-24 11:44 Regulatorisk

  Stockholm den 24 oktober 2022

   

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag i Tanzania har idag ingått ett avtal med en leverantör av e-handelsprodukter som ska lanseras under varumärket Kupatana Prime och blir den första e-handelssatsningen på Kupatana. Bolaget lanserar nu ett första pilottest med ett sortiment på tusentals olika produkter vilket är ett första steg för Bolagets ambition att få större kontroll över transaktionerna som genereras genom plattformen. Produkterna som tillhandahålls av leverantören leder inte till att kapital binds utan bolaget betalar endast efter att försäljning genomförts.

 • 2022-10-21 16:29 Regulatorisk

  Stockholm den 21 oktober 2022

   

  Euroafrica Digital Venture AB meddelade idag att bolaget har utsett Mangold fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 24 oktober 2022

 • 2022-10-20 15:31

  Stockholm den 20 oktober 2022

   

  Euroafrica Digital Ventures AB:s VD Peter Persson har intervjuats av Mangold Insight. Intervjun täcker bland annat Peters professionella bakgrund, förvärvet av Zoomtanzania och vidare expansionsplaner i Östafrika.

 • 2022-10-12 11:14

  Stockholm den 12 oktober 2022

   

  Jag kan med glädje informera att våra dotterbolag Kupatana AB och Social Media Lab Nordic AB under det tredje kvartalet har uppvisat en stark tillväxt, där september månad var den bästa. Tillväxten för Kupatana har stärkts både vad gäller antalet annonser som läggs upp på plattformen, antalet kunder som köper premiumannonser och antalet webb-butiker. För Social Media Lab Nordic har våra viktiga byråintäkter ökat sedan förra kvartalet och även här har den största ökningen skett i september.

 • 2022-10-11 10:26

  Stockholm den 11 oktober 2022

   

  I dag offentliggjorde Aktiemarknadsnämnden ett uttalande om god sed i fråga om informationsgivning vid riktade emissioner. Aktiemarknadsnämnden har, på uppdrag av Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq"), uttalat sig huruvida Euroafrica Digital Ventures ("Euroafrica" eller "Bolaget") och ett annat bolags pressmeddelanden från 2021 är förenliga med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings rekommendation ("Rekommendationen") och god sed på aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämndens slutsats är att informationen i Bolagets pressmeddelande inte var förenlig med Rekommendationen och god sed på aktiemarknaden, vilket innebär att ärendet för närvarande bereds av Nasdaq. Styrelsen i Euroafrica anser att det är önskvärt att marknadens aktörer nu får klarhet i vad som utgör god sed avseende offentliggöranden av detta slag och avser att fullt ut samarbeta med Nasdaq.  

 • 2022-10-10 14:17 Regulatorisk

  Stockholm den 10 oktober 2022

   

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures") meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser.

 • 2022-09-01 11:56 Regulatorisk

  Extra bolagsstämma i Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") ägde rum idag den 1 september 2022. Stämman har med stöd av tillfälliga lagregler hållits genom enbart poströstning och således utan möjlighet till fysisk närvaro. Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

 • 2022-08-25 08:45 Regulatorisk

  Andra kvartalet (april - juni 2022)

   

  Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,7 (6,8)  MSEK

   

  Rörelseresultat (EBITDA) för andra kvartalet uppgick till -3,7(-2,5)  MSEK

   

  Rörelseresultat (EBIT) för andra kvartalet uppgick till -5,6 (-3,8)  MSEK

   

  Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,44(-0,38)  SEK

   

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,4(11,3) MSEK

   

  Goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till ca 1,2 MSEK

   

  Halvår (januari - juni 2022)

  Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 12,7 MSEK

  Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7,4 MSEK

  Rörelseresultat för halvåret uppgick till -10,9 MSEK

  Resultat efter skatt och avskrivningar för halvåret uppgick till -10,9 MSEK

  Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,88 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,4 MSEK

 • 2022-08-12 13:30 Regulatorisk

  Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB har idag beslutat att utse Peter Persson till ny VD. Han tillträder sin befattning omgående. Beslutet är en följd av att styrelsen anser att ett VD-byte är nödvändigt för att koncernen skall kunna nå de högt uppsatta målen, med ett ökat fokus på lönsamhet och tillväxt. Avgående VD, Philip Ebbersten kommer fortsätta sitt arbete inom koncernen i en ny roll med fokus på att förverkliga tillväxtstrategin på den östafrikanska marknaden.

 • 2022-08-10 14:30 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") har erhållit en lånefinansiering av Formue Nord Markedsneutral A/S om totalt 4 MSEK i syfte att möjliggöra Bolagets fortsatta tillväxtstrategi, främst i Östafrika. Euroafricas dotterbolag Kupatana är marknadsledande i Tanzania och kommer att använda finansieringen till att marknadsföra och utöka de tillgängliga tjänsterna på Bolagets mobilapplikationer.

 • 2022-08-01 22:03 Regulatorisk

  Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 september 2022.

 • 2022-07-19 11:32

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") ordförande Johan Nordin och storägaren Skandnet Group AB (Peter Persson) förvärvar samtliga aktier från Frontier Digital Ventures (FDV).

 • 2022-06-22 09:23

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag sammanslagit sin plattform med Zoomtanzania och blir nu en dubbelt så stor marknadsplats. Genom konsolideringen av plattformarna ökar antalet aktiva annonser och trafiken till Kupatana med över 100% och blir nu den dominanta köp och sälj sajten på marknaden.

 • 2022-06-03 17:06 Regulatorisk

  Årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB 556971-0188 ("Bolaget") ägde rum idag den 3 juni 2022 på Luntmakargatan 66. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

 • 2022-05-31 15:09

  Euroafrica Digital Ventures ABs ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") tanzaniska dotterföretag Afrieuro Digital Ventures Ltd har idag ingått ett avtal med Tanzanias största betalningstjänst, Selcom Pay, för att ge Kupatanas miljontals användare möjligheten att köpa telefoni och internetkrediter genom Kupatana plattformen samt betala räkningar och genomföra olika köp av tjänster.

 • 2022-05-25 08:45 Regulatorisk

  Första kvartalet (januari - mars 2022)

  Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 6,0 (5,2) MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för första kvartalet uppgick till -3,7 (-0,7) MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet uppgick till -5,3 (-1,1) MSEK

  Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,43 (-0,17) SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,3 (11,4) MSEK

 • 2022-05-24 10:01 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures ABs ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") tanzaniska dotterföretag Afrieuro Digital Ventures Ltd har tecknat en avsiktsförklaring om att investera 3.5 MSEK för 51% av mediabolaget Bongo5 Media Group genom en riktad nyemission.

 • 2022-05-10 16:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") offentliggör års- och koncernredovisning för verksamhetsåret 2021, inklusive revisionsberättelse. Årsredovisning är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.euroafricadigitalventures.com

 • 2022-05-03 15:00 Regulatorisk

  Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2022 kl. 15.00 på adressen Luntmakargatan 66, 11351 Stockholm

 • 2022-04-27 13:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har ingått ett par strategiska avtal att leverera annonsering på plattformen för ett av Tanzanias största spelbolag och för ett betallösningsföretag. Dessa två affärer är värda 13,5 KUSD under 1-2 månader och är en pilot som kan leda till längre annonseringsavtal

 • 2022-03-16 15:38 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") har idag genomfört en riktad nyemission till Babasell AB ("Babasell") som ersättning enligt det överlåtelseavtal avseende teknologin bakom Babasells plattform som offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 november 2021. Nyemission till Babasell omfattar 478 927 aktier. Emissionslikviden, som erläggs genom kvittning, uppgår till cirka 2,5 MSEK.

 • 2022-02-24 08:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") redovisar en ökning av försäljningen med 29% för fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. För helåret 2021 ökar försäljningen med 10% jämfört med 2020

 • 2022-02-22 10:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana är Tanzanias största online marknadsplats - låt vara produkter eller tjänster. Sedan starten och nu med förvärvet av konkurrenten Zoomtanzania besöks sajterna av flera miljoner tanzanier årligen. För att vara i framkant och ta vara på landets ekonomiska tillväxt inom online marknadsplatser kommer flera tjänster att lanseras men först ut är integrering av Uber för att göra det möjligt att boka resor genom Kupatana appen Det blir den första kompletta Native Uber API integrationen för en marknadsplats i Tanzania och ett första steg i vår strategi att bli en framtida super-app.

 • 2022-02-21 16:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag publicerat den nya generationens plattform och inväntar godkännande av IOS och Android apparna som är under "app review". Under 2021 har Kupatanas unika användare ökat organiskt med över 200% och annonsinflödet har ökat med mer än 100%. Bolaget cementerar sin marknadsdominans på en marknad med 65 miljoner innevånare och där internetpenetrationen har ökat till 45% med över 30 miljoner användare.

 • 2022-02-08 15:27

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica Digital Ventures eller Bolaget") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") går live med mikromarknadsföring för mäklarkedjan Properties & Partners.

 • 2022-02-04 08:50 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") offentliggjorde i november 2021 att Bolaget ingått avtal med SaaS-bolaget Careplatform Sweden AB ("Careplatform") om att starta ett joint-venture bolag ("JV-bolaget"). Bolaget har nu beslutat att med omedelbar verkan avsluta samarbetet mot bakgrund av att parterna inte är överens om villkoren för samarbetet.

 • 2022-01-31 10:41

  Euroafrica Digital Venture ABs ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") går live med den nya plattformen den 15 februari 2022.

 • 2022-01-04 14:42

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana kommer lansera den nya generationens plattform inom kort och har påbörjat marknadskommunikationen att Kupatana i samband med förvärvet av Zoomtanzania.com tillsammans kommer att skapa ett mycket starkare erbjudande för både köpare och säljare. Bolagets lokala dotterbolag, Afrieuro Digital Ventures Ltd skickade ut ett pressmeddelande som uppmärksammades av alla de stora mediehusen i Tanzania.

 • 2021-12-09 15:01 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica Digital Ventures eller Bolaget") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") har idag tecknat ett avtal med mäklarkedjan Properties & Partners att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för automatisk mikromarknadsföring i sociala medier av listade bostadsobjekt.

 • 2021-11-25 08:45 Regulatorisk

  Tredje kvartalet (juli - september 2021)

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,5 MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -2,4 MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till -3,7 MSEK

  Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,37 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

  Första nio månaderna (januari - september 2021)

  Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 16,5 MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för de första nio månaderna uppgick till -5,7 MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för de första nio månaderna uppgick till -8,7 MSEK

  Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -1,12 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

  Väsentliga händelser under perioden

  Social Media Lab ökade omsättning med drygt 12% jämfört med tredje kvartalet 2020. Resultatet påverkades pga ökade lönekostnader när permitteringsstödet avslutats.

  Kupatana fortsätter att öka annonser/trafik enligt plan

  Bolaget skrev avsiktsförklaring med Ringier One Africa Media Ltd om att förvärva tillgångarna till Zoomtanzania som är Kupatanas största konkurrent på marknaden i Tanzania

  Bolaget skrev avtal med ett utvecklingsbolag i Östeuropa som möjliggör ett högre tempo samt mer

  kostnadseffektiv utveckling. Bolagets CTO leder, beställer och kvalitetssäkrar arbetet

  Bolaget planerar att lansera Social Content till en global marknad under Q1 2022 och vara möjlig att prenumerera via betalkort.

  ClearOn projektet gick live med en testkampanj för Dafgårds med ett positivt resultat

  I takt med att Social Media Lab får in flera kunder får Bolaget flera licenskunder till Social Content

  Bolaget arbetar aktivt för att identifiera och genomföra ytterligare strategiska förvärv som stärker Bolagets

  rörelse och tillväxttakt

  Goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till ca 1,2 MSEK

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

  Social Media Lab har en ökad aktivitet bland befintliga kunder samt har fått in flera stora kunder. Tillväxten är god och fjärde kvartalet ser ut att bli årets starkaste i tillväxt jämfört med föregående år men också årets bästa kvartal.

  Bolaget har omvandlat avsiktsförklaringen till ett förvärvsavtal för tillgångarna till Zoomtanzania vilket ger Kupatana en tydlig marknadsdominans.

  Bolaget har förvärvat den andra generationens plattform som inkluderar e-handelslösningar. Den nya plattformen möjliggör en mycket högre tillväxttakt både i användare och intäkter.

  Kupatana har gjort en nyckelrekrytering för positionen "Head of classifieds och e-commerce" med placering i Östafrika. Med tio års erfarenhet från bla Avito, Jumia och Rocket Internet kommer organisationen i Tanzania utökas i samband med Zoomtanzania- och plattformsförvärven samt expansion till Kenya.

  Bolaget har skrivit ett partnerskapsavtal med Swahili Digital som kommer att arbeta med Kupatana och Zoomtanzanias lansering

  Bolaget har skrivit avtal med Careplatform Sweden AB att starta ett Joint venture-bolag för digital vård i Afrika. Euroafrica har initialt 51% och Careplatform 49% av aktierna i det nybildade bolaget. Euroafrica investerar 2 MSEK i det gemensamma bolaget och Careplatform lägger in hela sin plattform och know-how.

  Testkampanjen med Dafgårds och ClearOn föll bra ut. ClearOn har påbörjat marknadsföring och försäljning till sina kunder där Social Content har fått ytterligare kunder.

  Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 11 MSEK innan finansiella- och juridiska omkostnader för att möjliggöra ovan investeringar och en aggressivare tillväxt. Bolaget emitterar 1 981 980 miljoner nya aktier.

 • 2021-11-12 13:21

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") har idag ingått ett avtal med marketplace-veteranen Sammy B. Abla för att leda vår geografiska expansion i Östafrika och lanseringen av e-handel.

 • 2021-11-10 19:00 Regulatorisk

  Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission om 1 981 980 aktier till ett urval av professionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 5,55 SEK per aktie och den totala emissionslikviden uppgår till cirka 11 miljoner SEK.

  Kapitaltillskottet om cirka 11 miljoner SEK avses primärt att användas till expansionen av Kupatana i Östafrika som innefattar en större organisation, förvärv av ny teknologi och vidareutveckling samt att finansiera det av Bolaget och Careplatform Sweden AB ("Careplatform") startade joint venture-bolaget som offentliggjordes tidigare idag.

 • 2021-11-10 18:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått avtal med SaaS-bolaget Careplatform Sweden AB ("Careplatform") om att starta joint venture-bolag ("JV-bolaget") inom digital vård på den afrikanska kontinenten.

 • 2021-11-10 18:30 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture ABs ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") lanserar e-handel och expanderar till andra marknader i Östafrika. Som ett led i expansionen har Bolaget förvärvat teknologin bakom Babasell ABs ("Babasell") plattform. Köpeskillingen för teknologin uppgår till 3,5 MSEK varav 2,5 MSEK erläggs i aktier och resterande 1 MSEK erläggs kontant i tre delar

 • 2021-11-08 08:55 Regulatorisk

  Som tidigare har meddelats har Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Social Media Lab påbörjat en testkampanj tillsammans med Dafgårds för kupongdistribution i Social medier. Testkampanjen är nu över och den initiala analysen är att det är en mycket effektiv metod att nå ut till sin målgrupp

 • 2021-10-29 12:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") utser Athena Nicolaides till Bolagets CFO då Bolagets nuvarande CFO Peter Åkerström går i pension.

 • 2021-10-29 08:38 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") har som tidigare kommunicerats tecknat en avsiktsförklaring att förvärva Zoomtanzanias immateriella tillgångar. Idag har Bolaget undertecknat förvärvsavtalet enligt tidigare kommunicerade villkor.

 • 2021-10-26 15:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") kan idag meddela att ett strategiskt partnerskapsavtal ingåtts med Swahili Digital Ltd. Avtalet möjliggör för Kupatana att bredda sin marknadsföring för att snabbare nå tillväxtmålen. Med Swahili Digitals tjänster kommer Kupatana initiera "influencer marknadsföring", driva TV - och radiokampanjer som även kommer vara av betydelse när förvärvet av Zoomtanzania väl blir klart.

 • 2021-10-06 11:05 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") meddelar att de från och med idag avslutar avtalet rörande likviditetsgaranti i bolagets aktie med Lago Kapital Oy.

 • 2021-09-30 14:12

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") har som tidigare kommunicerats tecknat en avsiktsförklaring att förvärva Zoomtanzanias immateriella tillgångar. Idag träffade Bolagets ledning Ringier One Africa Media i Zurich och har slutförhandlat förvärvsavtalet.

 • 2021-09-20 11:44 Regulatorisk

  Som tidigare har meddelats har Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Social Media Lab tecknat ett strategiskt avtal med ClearOn för att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för en innovativ lösning för distribution av kuponger via sociala mediekanalers annonsformat. Bolaget genomför nu sin första kampanj med ClearOns kund Dafgårds

 • 2021-08-26 08:45 Regulatorisk
 • 2021-08-24 08:30 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") har idag ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Zoomtanzania från Ringier One Africa Media Ltd.

 • 2021-06-10 11:31 Regulatorisk

  Årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB (publ), 556971-0188, ("Bolaget") ägde rum idag den 10 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

 • 2021-06-03 12:28

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") kan idag presentera tillväxttal för de senaste tre månaderna 2021. Med Kupatanas nya VD, Emelie Smidt och hennes erfarenhet inom digital marknadsföring och online konvertering visar Kupatana redan positiva resultat. Trafiken till Kupatana har ökat med 180% och det sker en stadig uppgång i antal annonser och kontakter som genereras till annonsörerna, samtidigt som utvecklingen av plattformen går framåt i snabb takt.

 • 2021-05-27 08:45 Regulatorisk
 • 2021-05-10 14:20 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ) offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.euroafricadigitalventures.com

 • 2021-05-07 15:30 Regulatorisk
 • 2021-04-28 08:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") etablerar en ny hub för teknikutveckling i Skellefteå. Bolaget som ansvarar för den digitala marknadsplatsen Kupatana och SaaS plattformen Social Content kommer därmed fortsätta utvecklingen och driva innovativa tech-lösningar från Skellefteå. Utvecklingsteamet kommer ledas av Daniel Marklund som kommer från TieotoEVRY. Marklund har mångårig erfarenhet av systemutveckling och har tidigare jobbat med att utveckla Social Content. Kompetenssammansättningen inom utveckling är en viktig komponent för Bolagets tillväxtstrategi i Norden och Östafrika. Marklund kommer inledningsvis anställa två utvecklare för att möta utvecklingsbehoven för Kupatana och Social Content. Bolagets långsiktiga målsättning med etableringen av verksamheten i Skellefteå är att anställa ytterligare utvecklare som också arbetar med externa kunder. Daniel tillträder tjänsten som CTO den 3 maj 2021

 • 2021-04-15 11:10 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ):s ("Euroafrica") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") har idag tecknat ett strategiskt avtal med ClearOn AB ("ClearOn") för att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för en innovativ lösning för distribution av kuponger via SnapChats annonsformat.

 • 2021-04-06 08:15 Regulatorisk

  Idag, den 6 april 2021, inleds handeln i Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") på Nasdaq First North Growth Market. Euroafricas aktie har ISIN-kod SE0015660345 och handlas under kortnamnet EURA. Teckningsoptionerna av serie TO1 har ISIN-kod SE0015660626 och handlas under kortnamnet EURA TO1.

 • 2021-03-31 16:17 Regulatorisk

  Nasdaq Stockholm AB har idag den 31 mars 2021 godkänt Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market.

 • 2021-03-23 10:47 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för att teckna units i Euroafrica har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units1, tecknades cirka 5,5 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 159 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 31,7 MSEK.

 • 2021-03-05 16:37 Regulatorisk

Scroll to top