Ledning

Peter Persson

COO sedan 2021
 • IHM Business School
 • Medgrundare Social Media Lab
 • Tidigare Styrelseordförande i Getupdated
 • Grundare  Skandnet Group AB
 • Grundare Repayal (Chargepanel) AB
 • Grundare Kenzan Travel AB

Innehav i Euroafrica: [2 001 072] aktier (eget och/eller närståendes innehav).

Peter Åkerström

CFO sedan 2021
 • MSc i ekonomi Stockholms universitet
 • 30 års erfarenhet inom finans och företagsekonomi
 • Tidigare CFO Boliden AB, Tricorna Mineral AB, ST1 Sweden AB, Kilimanjaro Gold AB
 • Internationell erfarenhet från UK, Spanien, Etiopien, Saudiarabien

Innehav i Euroafrica: Inget innehav.

Philip Ebbersten

VD sedan 2021
 • Jur. kand Stockholms universitet
 • VD, medgrundare Kupatana
 • Tidigare VD MMDL Ltd (Tanzania), Kinnarps Ltd (Dubai, Australien) och EPPA (Sverige)
 • Stort affärsnätverk i Östafrika

Innehav i Euroafrica: 241 760 aktier (eget och närståendes innehav).

Scroll to top