Ledning

Peter Persson

VD sedan 2022
 • IHM Business School
 • Medgrundare Social Media Lab
 • Tidigare Styrelseordförande i Getupdated
 • Grundare  Skandnet Group AB
 • Grundare Repayal (Chargepanel) AB
 • Grundare Kenzan Travel AB

Innehav i Euroafrica: [2 001 072] aktier (eget och/eller närståendes innehav).

Athena Nicolaides

CFO Sedan 2021
 • Auktoriserad Redovisningskonsult FAR sedan 2010
 • Mer än 30 års erfarenhet inom redovisning och finans
 • Lång erfarenhet av nära samarbete med företagsledning och styrelsearbete
 • Bred branscherfarenhet

Innehav i Euroafrica: Inget innehav.

Philip Ebbersten

Senior Advisor sedan 2022
 • Jur. kand Stockholms universitet
 • VD, medgrundare Kupatana
 • Tidigare VD MMDL Ltd (Tanzania), Kinnarps Ltd (Dubai, Australien) och EPPA (Sverige)
 • Stort affärsnätverk i Östafrika

Innehav i Euroafrica: 241 760 aktier (eget och närståendes innehav).

Scroll to top