IPO 2021

Om bolaget

Euroafrica är ett tech-bolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen i Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp-sälj sajt och ska stärka den befintliga köp- och säljplattformen genom att nyttja flera synergier med dess tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika. För att möjliggöra denna expansion genomför bolaget en nyemission av units i samband med en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market.

Tre anledningar till att investera i Euroafrica Digital Ventures
Analyst Group intervjuar Euroafrica Digital Ventures VD Philip Ebbersten som ger tre anledningar till att investera i bolaget. Du kan även se hela intervjun med Philip här

Q&A

 1. Vad är en unit?
  En unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.
 2. Hur fungerar det?
  Teckning av units pågår under perioden 8 mars – 22 mars 2021. För 12,8 SEK erhåller man en unit, motsvarande ett pris om 6,4 SEK per aktie.
 3. Vad innebär teckningsoptionerna?
  En teckningsoption av serie TO1 ger rätt (men inte skyldighet) till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 mars 2023 – 31 mars 2023 till ett pris per aktie motsvarande 8,32 SEK.
 4. Kan man handla med teckningsoptionerna?
  Under förutsättning att Nasdaq First North Growth Market godkänner att teckningsoptionerna tas upp till handel kommer teckningsoptionerna, precis som aktien, att handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Scroll to top