ceo

Philip Ebbersten

Senior Advisor sedan 2022

Jur. kand Stockholms universitet VD, medgrundare Kupatana Tidigare VD MMDL Ltd (Tanzania), Kinnarps Ltd (Dubai, Australien) och EPPA (Sverige) Stort affärsnätverk i Östafrika Innehav i Euroafrica: 241 760 aktier (eget och närståendes innehav).

Scroll to top