cfo

Athena Nicolaides

CFO Sedan 2021

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR sedan 2010 Mer än 30 års erfarenhet inom redovisning och finans Lång erfarenhet av nära samarbete med företagsledning och styrelsearbete Bred branscherfarenhet Innehav i Euroafrica: Inget innehav.

Scroll to top