ordforande

Peter Hjorth

Styrelseordförande sedan 2021

MBA Handelshögskolan i Stockholm Medgrundare Kupatana VD Bluelake Mineral AB Stor erfarenhet av affärsutveckling i Östafrika inom digitala satsningar och gruvdrift Medgrundare och ledande positioner i flera noterade bolag inklusive Kilimanjaro Gold (Tanzania) Innehav i Euroafrica: [209 741] aktier (eget och/eller närståendes innehav). Oberoende: Oberoende i förhållande till företaget sitter inte i ledande position.

Scroll to top