ordforande

Peter Persson

Styrelseordförande sedan 2023, Ledamot 2021-2023

IHM Business School Medgrundare Social Media Lab Tidigare Styrelseordförande i Getupdated Grundare  Skandnet Group AB Grundare Repayal (Chargepanel) AB Grundare Kenzan Travel AB Innehav i Euroafrica: [2 001 072] aktier (eget och/eller närståendes innehav). Oberoende: Inte oberoende i förhållande till företaget, utgör en av de större aktieägarna. Sitter inte i ledande position.

Scroll to top