Athena Nicolaides

  • Auktoriserad Redovisningskonsult FAR sedan 2010
  • Mer än 30 års erfarenhet inom redovisning och finans
  • Lång erfarenhet av nära samarbete med företagsledning och styrelsearbete
  • Bred branscherfarenhet

Innehav i Euroafrica: Inget innehav.

Scroll to top