Fredrik Holmström

  • Ekonomistudier Stockholms universitet
  • Medgrundare Social Media Lab
  • VD Social Media Lab
  • Stor erfarenhet inom digital media, marknadsföring och affärsutveckling

Innehav i Euroafrica: [631 325] aktier (eget och/eller närståendes innehav).

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till företaget, sitter i ledande position och utgör en av de större aktieägarna.

Scroll to top