Johan Nordin

  • IT Direktör/CIO Extenda Retail AB
  • Tidigare Chief Digital Officer Danske Bank Sverige
  • Grundare och ägare i AgileFirst AB
  • Styrelseledamot i Kate Nordin AB
  • Mångårig erfarenhet som strategisk rådgivare och management konsult, medlem i styrelseakademien

Innehav i Euroafrica: [1 256 412] aktier, [296 584 TO2] (eget och/eller närståendes innehav).

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till företaget, utgör en av de större aktieägarna. Sitter inte i ledande position.

Scroll to top