Peter Persson

  • IHM Business School
  • Medgrundare Social Media Lab
  • Tidigare Styrelseordförande i Getupdated
  • Grundare  Skandnet Group AB
  • Grundare Repayal (Chargepanel) AB
  • Grundare Kenzan Travel AB

Innehav i Euroafrica: [2 001 072] aktier (eget och/eller närståendes innehav).

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till företaget, utgör en av de större aktieägarna. Sitter inte i ledande position.

Scroll to top