Kategori: Kallelser

Kallelse till extra bolagsstämma i Euroafrica Digital Ventures AB (PUBL)

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 februari 2021 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm.

Scroll to top